Taalhuis Veenendaal heeft kwaliteit op orde!

Moment van certificering

Ons Taalhuis heeft in juni 2022 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

In de hal van De Cultuurfabriek onthulde wethouder Martijn
Beek op vrijdag 9 september 2022 het gevelbordje waarop te lezen is dat Taalhuis Veenendaal succesvol gecertificeerd is. Alle betrokken organisaties en personen waren bij dit feestelijke moment aanwezig.

Bekijk alle foto's van de feestelijke onthulling

Aangesloten netwerkorganisaties

Taalhuis Veenendaal is een netwerkorganisatie waarbij
verschillende organisaties zijn aangesloten, zoals: Veens Welzijn, NLtraining, ICF, Gemeente Veenendaal en Bibliotheek Veenendaal. Het netwerk wordt ondersteund door Stichting Lezen en Schrijven. Zij richt zich op de verbetering van basisvaardigheden (taal, digitale vaardigheden, rekenen) bij de inwoners van Veenendaal.

We zijn trots op de uitslag!

Het Taalhuis scoorde bij de certificering op alle onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Taalhuis Veenendaal de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Als Bibliotheek, en partner van het Taalhuis, zijn we er blij met deze uitslag. Mieke van Dijk, directeur: “Echt fijn dat de kwaliteit van het Taalhuis als heel goed beoordeeld is. Als Bibliotheek zijn wij van een leven lang ontwikkelen. Het bevestigt dat de deelnemers van het Taalhuis verzekerd zijn van goede hulp en doorverwijzing passend bij hun vraag en wensen”.   

Volgens de auditor van CBCT: “De organisatie van de Bibliotheek Veenendaal en het Taalhuis, het goed functionerende netwerk en het aanbod van activiteiten, geven een sterke basis voor het doorontwikkelen van het Taalhuis dat in de komende jaren onderscheidende maatschappelijke effecten realiseert en laat zien. Uit de gesprekken tijdens de auditdag bleek grote betrokkenheid bij de samenwerking binnen het Taalhuis.”

Taalhuis Veenendaal

In de Cultuurfabriek in Veenendaal vind je op de tweede verdieping het Taalhuis. Hier worden allerlei manieren bedacht en uitgevoerd om mensen te helpen met de Nederlandse taal. Denk bijvoorbeeld aan het Taalcafé, inloopspreekuren, een oefenplein en meer!

Meer informatie over Taalhuis Veenendaal