Missie en visie

Waarom we het doen

We werken hard aan een Bibliotheek die een ontmoetingsplek is, zowel in cultureel als in sociaal opzicht. We willen dat onze Bibliotheek in de setting van De Cultuurfabriek een dynamische plek is, waar bezoekers zich ondersteund voelen in hun ontwikkeling en gestimuleerd in hun creativiteit.

Een plek waar men zich kan verdiepen in nieuwe vormen van lezen en informatieverwerving en waar verbinding tussen mensen en uitwisseling van kennis op een vanzelfsprekende manier tot stand komt.

We willen een vrolijke en gastvrije plek zijn, waar het aangenaam verblijven is, met welk doel je ook komt.

De Bibliotheek in De Cultuurfabriek

  • Is een moderne voorziening die bijdraagt aan de kenniseconomie en als platform fungeert voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen, zodat zij kunnen delen, lezen, leren en meedoen.
  • Stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van mensen, zodat zij in staat zijn tot een volwaardige deelname aan de samenleving.
  • Wil met haar culturele aanbod bijdragen aan een Veenendaal waarin kennis, creativiteit en verbondenheid vanzelfsprekende waarden zijn. We zetten in op een divers aanbod van culturele activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën en met een laagdrempelig karakter.

ANBI-status

De Bibliotheek heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften aan de Bibliotheek aftrekbaar zijn. Standaardformulier voor publicatieplicht kan worden opgevraagd.

Algemene gegevens
Statutaire naam Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal
KvK nummer 41179234
RSIN/Fiscaal nummer 2973406
Bezoekadres Kees Stipplein 74 3901 TP Veenendaal
Postadres Postbus 5 3900 AA Veenendaal
Telefoonnummer 0318 58 26 69
E-mailadres info@bibliotheekveenendaal.nl
Bestuurder/Directeur Ellen van Hees